Obrovitý jelen s dlanitou korunou vyšel na trojúhelníkovitou paseku kopce Radersberg ve středu 14. srpna 1980 už ve čtyři hodiny odpoledne. Nebyl sám, do paseky s ním vyšlo ještě několik dalších jelenů. Objevili se nahoře, pod vrcholem kopce, ve špici zmíněné rozsáhlé mýtiny.

     Na kazatelně umístěné v dolní části předmětné paseky v té době čekali dva lovci. Jelena mohl ulovit akorát jeden z nich. Byl to Ing. František Skácel, který v té době zastával funkci předsedy KNV v Ostravě. Druhý z lovců měl jiný úkol. Byl tu proto, aby jakožto lovecký průvodce s jistotou obeznal lovenou zvěř a případně dal loveckému hostovi pokyn ke střelbě.

     Oba zúčastnění se dobře znali z dřívějších lovů, takže už byli na sebe zvyklí. Kromě toho, že oba byli náruživými myslivci, měli společnou i zálibu v kouření svých oblíbených cigaret zn. Sparta. Průvodce dobře věděl, jak často mívá jeho lovecký host záchvaty úporného kašle, které ho často přepadly i během lovu. Avšak tentokrát mělo být všechno jinak a našeho loveckého hosta pro tento den záchvat chronického kašle ušetřil…

     Dlužno poznamenat, že o zmíněném jelenovi s obrovitým a originálním parožím už vědělo hodně lidí a měli na něj políčeno. Stačilo překročit řeku Desnou a v honitbě Ucháč, kterou obhospodařovalo stejnojmenné myslivecké sdružení, to vypadalo podobně, jak je to uvedeno v textu písně „Červená řeka“. Ve zmíněné písničce se zpívá doslova: „Tam pušky se ježily, moc jich bylo…“ Tady se zas pro změnu ježily lovecké kulovnice, a bylo jich také dost…

     Zejména několik, v té době mladších členů sdružení, mezi něž bezpochyby patřili i její agilní členové, pánové Plášek a Bělaška, o ulovení zmíněného jelena velmi usilovali a měli pro úspěšný lov ty nejlepší předpoklady… Ředitele Jana Růžičku, který v té době velel Lesnímu závodu v Loučné nad Desnou tyto okolnosti velmi znepokojovaly. Měl snahu, aby Megaceros byl uloven na území režijní honitby ještě předtím, než odejde za laněmi do konkurenční honitby zmíněného mysliveckého sdružení, kde se v době říje často vyskytoval…

     Na druhé straně se však nehodilo na zmíněného rekordmana vystřelit hned na začátku doby odstřelu, tedy prvního srpna, protože v té době může být paroží jelena dosud nehotové. Někdy na něm bývají zbytky lýčí, jindy zas je čerstvě vytlučené paroží světlé, protože kost se dosud nestačila zabarvit rostlinnými šťávami, které prýští z větví keřů a stromů během vytloukání…

*****

     Ale vraťme se nyní zpět, na kazatelnu, kde jsme zanechali oba naše lovce. Skupinka jelenů, kteří se klidně popásali v nejvyšším výběžku paseky pojednou zanechala pastvy a zpozorněla. Paroháči zůstali chvilku stát na místě a pak postupně zatahovali do nejbližší bukové houštiny. Už zanedlouho byla paseka prázdná a nic nenasvědčovalo tomu, že se tu ještě před chvilkou vyskytovalo tolik „korunovaných hlav“…

     Naši dva lovci měli pojednou spoustu času. Bylo by zcela bláhové, kdyby za této situace opustili kazatelnu a chvátali někam jinam. Oba věděli, že „rychlé vyklizení paseky“ způsobil vítr, který se na chvilku otočil a zanesl jelenům pach člověčiny… Tady už mohl pomoci jen klid a vytrvalost. Jednoduchá lavička jim přemíru pohodlí nenabízela, ale vidina úlovku, který si předtím stačili svými dalekohledy prohlédnout, byla lákavá. Během dlouhých následujících hodin si občas šeptem vyměnili několik vět a trpělivě čekali dál.

     Přiblížila se osmá hodina večer a paseku začaly postupně pokrývat dlouhé stíny. Zakrátko nastal čas, kterému tak rádi říkáme „hasnoucí den“. Plocha paseky, na které se ještě nedávno daly okem rozlišit ostrůvky různých odstínů zelené barvy, se plíživě začala utápět v odstínech šedi.

     Do půl deváté už zbývalo sotva několik minut, když se to stalo… Nalevo od kazatelny zaznamenalo oko průvodce pohyb. Ani dalekohled v příštích minutách nepotřeboval. Ve vzdálenosti sotva třiceti metrů od kazatelny stál On… Ano, byl to Megaceros… Nepatrným kývnutím hlavy dal hostovi pokyn ke střelbě. Stačilo to. Hostova kulovnice ráže 30-06 Springfield zahřměla a v témže okamžiku obrovitý jelen padl jako podťatý… Obrovské napětí náhle pominulo a loučenská honitba si k předchozím silným trofejím mohla připsat ještě jednu navíc… Vždyť jeleni s trofejí o síle 204 bodů CIC se v ní nevyskytovali tak často…

V Třinci – Kanadě dne 6. 1. 2015, cca ve 14:30 hod.

Megaceros - ulovil Ing. Skácel 14. 8.1980

Publikováno se souhlasem autora Pavla Sztwiertni.

Tyto stránky jsou originálním produktem autorky, horami, lesy a loveckými chatami posedlé, 
NESLOUŽÍ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ.
Zprostředkovatelem ubytování na chatách ve svém vlastnictví jsou Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Více informací zde: https://alsol.cz/uvod/lesy/chaty

Vytvořeno službou Webnode