Jánská chata (Medvědí)

Chodníkem z chaty Na Františku přes vrcholek Loupežníka  pokračovala moje cesta k Jánské chatě, zvané také Medvědí, zřejmě dle blízkého Medvědího vrchu. Místo, na kterém tato prostorově větší chata stojí, vnímám pozitivně, civilizace je totiž vzdálená…


Ota Bouzek o ní napsal:

"JÁNSKÁ  CHATA

Byl jsem s lesem, přírodou, s horami, se zvěří i s horaly tak pevně svázaný, jak při církevní svatbě muži a ženě přikáže služebník Boží.

Na samém konci polesí, až u Jánských skal, stojí námi dřív docela opomíjená lovecká chata Jánská. Naštěstí na ní dost často jezdili  slušní pobožní a party dospělých, udržovali ji, starali se zodpovědně. Já tam několikrát s lovci též poseděl a přespal. Avšak nejvíc ji větral, dřevo chystal, trávu kolem v létě sekal místní hajný. Chata stojí daleko v lese, ale od lidí si svoje též vyslechla.

            JÁNSKÁ  chata je přízemní podlouhlá stavba stojící na příjemném lesním palouku. Moc jsme tam nebývali, pokud nebyl přetlak lovců, využívali jsme bližší, snáze dostupné lovecké chaty. Ne z pohodlnosti, ale šetřilo to čas. K Jánské se dalo dostat pouze gázem po vymleté svážnici anebo pěšky, což byl od příjezdové cesty řádný kus. Mimo už jmenovaných ji vyhledávali i mládežníci všelijakých přírodovědných kroužků z velkých měst. Občas také rodiče s dětmi na víkendové pobyty. Já je tam pouštěl bez obav. Vyvětrali, vyhnali myši. Nám Jánská sloužila leda v jelení říji. Ale jednou viděla nevídané. Hajný u ní ulovil divokou husu. Nelžu, potvrzeno - svatá pravda!"


Další fotografie zde:
www.zonerama.com/lovcha/Album/6153390?secret=F0rwy401geLGt8q3DVj7l1CSK

 

Tyto stránky jsou originálním produktem autorky, horami, lesy a loveckými chatami posedlé, 
NESLOUŽÍ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ.
Zprostředkovatelem ubytování na chatách ve svém vlastnictví jsou Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Více informací zde: eshop.alsol.cz/

Vytvořeno službou Webnode